Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden: Leerdam

Het prachtige natuurgebied rond de Linge brengt ons via Kedichem naar de historische glasstad Leerdam. Een gebied waar het ook op onderwijskundig vlak heerlijk vertoeven is. De diversiteit van de verschillende scholen is kenmerkend voor dit cluster. Pedagogisch en didactisch gezien bieden wij kansen en mogelijkheden voor ieder kind! Een cluster van scholen waar kinderen zich enorm veilig en gewaardeerd voelen. De scholen hebben een open cultuur en ademen sfeer uit. Wij laten kinderen zelfstandigheid, eigenaarschap en samenwerking ervaren in een veilig omgeving en op diverse manieren.

Je kunt zoveel meer als je in jezelf en de ander gelooft!

De Clusterdirectie bestaat uit: Peter Donatz (interim), Lonetta Pieters, Cornélie Bogerd, Gina Mimpen

Obs De Sterrenkijker, Kedichem

Kon. Wilhelminalaan 17, 4247 EM Kedichem
+31 183 561 708

Obs het Mozaiek

Tiendweg 90, 4142 CA Leerdam
+31 345 615 531

Jenaplanschool De Wilgenhoek

Tiendweg 11A, 4142 EG Leerdam
+31 345 632 101

Obs De Sterrenkijker, Leerdam

Drossaardslaan 72, 4143 BD Leerdam

Obs De Hobbitstee

Pr. Irenelaan 2A, 4141 ES Leerdam
+31 345 614 977

Cluster Leerdam

obs Het Mozaiek

Het Mozaïek is de  wijkschool van Leerdam West waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren. Wij zijn openbaar wat betekent dat alle levensovertuigingen worden gerespecteerd.

Het onderwijs op het Mozaïek is gericht op een kansrijke positie voor ‘onze’ kinderen in de Nederlandse maatschappij. Lees meer…

obs De Hobbitstee

De Hobbitstee is een openbare basisschool in de gemeente Leerdam. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is aandacht voor meerdere godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen. Openbare scholen hebben een gevarieerde schoolbevolking. Lees meer…

Deel dit bericht: