Stichting O2A5

Contact

Met vragen of voor andere zaken kun je contact met ons opnemen via onderstaande mogelijkheden.

Adresgegevens:

Dam 1, 4241 BL Arkel
Telefoon: 0183 566 690
E-mail: info@O2A5.nl

Tijdens de schoolvakanties is het bestuursbureau van O2A5 gesloten.

Informatie over een school of aanmelden van een kind?

Als je informatie over één van onze scholen wilt ontvangen of je kind wilt aanmelden op een school, neem dan contact op met de school van je keuze.

Solliciteren

Leuk dat je interesse hebt om bij ons te komen werken. Je bent welkom voor een gesprek over jouw ambities en de mogelijkheden bij O2A5.
Bel ons voor een afspraak of mail ons op solliciteren@O2A5.nl
Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Privacyfunctionaris O2A5

O2A5 heeft een privacyfunctionaris in dienst: het eerste aanspreekpunt binnen de stichting aangaande de beleidsmatige en operationele gang van zaken met betrekking tot de AVG en privacy aangelegenheden.
De privacyfunctionaris is bereikbaar via privacyfunctionaris@O2A5.nl

(extern) Functionaris Gegevensbescherming

O2A5 heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die onafhankelijk toezicht houdt op de implementatie en naleving van de AVG door O2A5. De taken en bevoegdheden van de FG zijn beschreven in een reglement.
Het contact tussen de FG en O2A5 verloopt primair via de privacyfunctionaris.
De FG is bereikbaar via FG@O2A5.nl