]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Basisscholen

25 scholen bieden openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe.
Bent u op zoek naar een plek waar uw kind elke dag met plezier naar toe gaat? Omdat uw kind zich er veilig voelt, zichzelf mag zijn en zichzelf verder mag ontdekken? Waar uw kind wordt uitgedaagd tot het leren van nieuwe dingen op zijn/haar niveau? Waar het kan rekenen op modern en eigentijds onderwijs?
Dan voelt u zich vast en zeker thuis bij ons! Komt u langs om sfeer te proeven en kennis te maken?

Cluster Giessenlanden

In de gemeente Molenlanden hebben we twee clusters: Molenwaard en Giessenlanden. In cluster Giessenlanden vindt u zes scholen. Eén grote school (ruim 250 leerlingen) en vijf kleinere dorpsscholen (60 tot 100 leerlingen) vormen samen één onderwijsteam. Een team dat gebruik maakt van elkaars expertise, met en van elkaar leert en werkt vanuit hetzelfde uitgangspunt: het bieden van goed onderwijs.

Cluster Leerdam

Diversiteit is kenmerkend voor de scholen in dit cluster. Pedagogisch en didactisch gezien zijn er kansen en mogelijkheden voor ieder kind! De scholen hebben een open cultuur en ademen sfeer uit. De kinderen voelen zich veilig en gewaardeerd en ervaren zelfstandigheid, eigenaarschap en samenwerking . Je kunt zoveel meer als je in jezelf en de ander gelooft!

Cluster Lingewaal

Cluster Lingewaal hecht veel waarde aan de samenwerking met elkaar, met de ouders en de omgeving van de school. Leerlingen worden goed voorbereid op een zelfstandige en waardevolle rol in de maatschappij. Dat ze daarbij een flinke dosis kennis en vaardigheden meekrijgen, is voor de teams van leerkrachten vanzelfsprekend.

Cluster Molenwaard

In de gemeente Molenlanden hebben wij twee clusters: Molenwaard en Giessenlanden. In cluster Molenwaard vindt u vijf scholen met een eigen identiteit, maar met gezamenlijke uitgangspunten. Op alle scholen wordt een veilige en prettige leeromgeving gecreëerd, want dan zal een kind zich goed ontwikkelen. Bovendien zijn alle kinderen welkom, de scholen streven ernaar inclusief onderwijs te bieden door goed te kijken naar wat het kind nodig heeft en dat te organiseren.

Cluster Vianen / Zederik

Dit cluster bestaat uit 6 scholen die nauw met elkaar samenwerken. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar versterken, als een volwaardige leergemeenschap. Het geeft een belangrijke meerwaarde aan het onderwijs met aandacht voor de zorg voor ieder kind en veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.