Naar school in Schelluinen

Openbare basisschool Het Tweespan Schelluinen

Samen waar het kan, apart waar het moet

Onze school is de enige school in Schelluinen en is daarom een echte openbare school die verbinding zoekt met het hele dorp. Dit brengen wij dagelijks met de leerlingen in de praktijk. De betrokkenheid van de ouders bij de school stellen wij zeer op prijs.

Unitonderwijs
We geven onderwijs in units. Binnen deze units is onze gedachte “Samen waar het kan, apart waar het moet.’ Dit houdt in dat we de unit zien als één groep waarbinnen de leerlingen bij elkaar horen en met en van elkaar leren. Binnen deze groep willen we de leerlingen goed onderwijs geven op het juiste niveau. Daarom wordt de unit voor de instructies in kernvakken regelmatig anders georganiseerd. Ons streven is in iedere unit steeds meerdere mensen te hebben ter begeleiding van de leerlingen. Dit is altijd tenminste één leerkracht. Dit wordt aangevuld met een extra leerkracht of onderwijsassistent. Deze vorm van co-teaching zorgt ervoor dat we steeds alle leerlingen aandacht kunnen geven. Hierbij maken we ook gebruik van ons mooie leerplein.

Schelluinen

Commanderijstraat 9a
4209 AP Schelluinen

directietweespanschelluinen@o2a5.nl
0183 624970

Vacatures