]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Veilig

Ieder kind moet op school veilig zijn en zich veilig voelen. Alleen in veiligheid hebben kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en om fouten te maken; zonder schaamte, zonder angst en zonder terughoudendheid.

Welkom

O2A5-scholen zijn scholen voor en van iedereen. Bij ons kunnen kinderen samenkomen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of vermogen.

Betekenisvol

Wat je niet leert, kun je niet gebruiken. Wat je niet gebruikt kun je nauwelijks leren. Leren en werken, versterken elkaar. Op school leggen we de basis en leren al doende.

Actief

Het openbaar onderwijs is een onmisbaar onderdeel van de gemeenschap omdat hier mensen met verschillende achtergronden, verschillende levensovertuigingen en verschillende interesses samenkomen. Hier vindt de verbinding plaats.

Verantwoordelijk

Bij goed burgerschap hoort verantwoordelijkheid. Onze kinderen leren dat zij zelf eigenaar zijn van hun leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen en hoe we omgaan met de kansen en de bedreigingen die op ons pad komen.

Samen

Iedereen kan en iedereen moet samenwerken. In het gezin, in de klas, spelend met vriendjes of vriendinnetjes op de sportvereniging of in je werk. Soms ben je alleen sneller, maar samen kom je altijd verder.

Professioneel

Onze medewerkers ontwikkelen zich continu. Zij zoeken samen en bij elkaar naar kansen voor verbetering. Scholing die we daarbij inzetten is gericht op professionaliteitsontwikkeling en leiderschap.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5)

O2A5 is de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in de gemeenten: Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
De O2A5 scholen hebben een algemeen bestuur vanuit Arkel. Daarnaast zijn de basisscholen op geografische gronden ingedeeld in vijf onderwijsteams, ieder met een eigen clusterdirectie. Iedere school heeft een eigen identiteit, wel werken alle basisscholen bij O2A5 vanuit hetzelfde strategisch beleid.

Deel dit bericht: