Privacy en cookies

Ongemerkt deel je persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld nu, met je bezoek aan onze website. Wellicht heb je kinderen bij ons op school of ben je werknemer, ook dan verwerken wij persoonlijke gegevens van jou of je kinderen om onze onderwijstaak te kunnen vervullen.

Bezoek aan de website van O2A5

O2A5 garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Op de site vind je verschillende e-mailadressen die je kunt gebruiken om contact te leggen. Daarnaast maken wij gebruik van een contactformulier om te solliciteren. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor correspondentie naar aanleiding van je vraag. Je gegevens worden niet gebruikt voor latere, actiematige, e-mails en worden ook niet op deze website bewaard.

Cookies
Op de website van O2A5 en op de sites van de onderliggende scholen maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. O2A5 gebruikt de cookies voor het functioneren van de website. Met Google Tag Manager bekijken wij hoe mensen ons vinden. Bijvoorbeeld via google of via een link op onze bedrijfspagina op social media. We bekijken ook of en op welke manier bezoekers van onze site contact met ons opnemen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Er worden géén cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden en surfgedrag op andere sites te volgen. De cookies kunnen eventueel via uw browser worden uitgezet.

Gebruik Google Analytics
O2A5 maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee O2A5 de website voortdurend kan verbeteren voor bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google zelf verzamelt ook gegevens van websites om hun dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij hebben de optie ‘gegevens delen met Google’ uitgezet.

Cookies andere websites
Op www.O2A5.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het cookiebeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Wijzigingen
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om onze verklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd actuele informatie.

Bescherming persoonsgegevens

Een groot deel van de persoonsgegevens leggen we samen met u vast, maar bij het uitvoeren van onze onderwijstaak verzamelen wij ook nieuwe gegevens.
U hebt het recht, met uitzondering van wettelijke uitzonderingsgronden, om deze gegevens te raadplegen.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen
U hebt het recht om bij ons op te vragen of wij uw persoonsgegevens bewaren en als dat zo is, die gegevens in te zien. U kunt uw verzoek per e-mail bij de directie van uw school indienen.
Als uw verzoek rechtmatig is, hebt u de mogelijkheid om gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit
U kunt gegevens bij ons opvragen om zelf te gebruiken of om over te dragen naar een andere organisatie. U kunt uw verzoek per e-mail bij de directie van uw school indienen.

Toestemming intrekken
Als wij gegevens van u verwerken waarvoor u toestemming hebt gegeven, dan kunt u die toestemming ook weer intrekken. U neemt hiervoor per e-mail contact op met de directie van uw school.

Recht op beperking van verwerking
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wilt u dat gegevens langer bewaard worden? Neemt u dan per e-mail contact op met de directie van uw school.

Klacht indienen
Bij vragen over uw persoonsgegevens neemt u eerst contact op met de directie van uw school. Mocht dat niet naar tevredenheid verlopen en u komt er samen niet uit, neemt u dan contact op met de privacyfunctionaris van O2A5.
Het e-mail adres is: privacyfunctionaris@www.o2a5.nl
De privacyfunctionaris kan uw verzoek zelf in behandeling nemen of overdragen aan onze extern AVG toezichthouder. Het landelijk toezichthoudende orgaan is: de Autoriteit Persoonsgegevens.