Bestuur

Als openbaar bestuur geven wij richting aan goed onderwijs, waarbij als vanzelfsprekend interne en externe stakeholders betrokken worden. Met elkaar gaan wij stevig de toekomst tegemoet.

Transparant en in gesprek

O2A5 is een samenwerkingsstichting van 25 scholen. We bieden openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De bestuurder is mevrouw M. van der Smissen, zij is benoemd door de raad van toezicht. Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Kwalitatief goed onderwijs, nu en in de toekomst, is ons hoogste doel. We verantwoorden ons in het jaarverslag en in de openbare bestuursvergadering.

Managementstatuut

Statuten O2A5

Bestuursreglement

Nevenfuncties

Bestuurder Miriam van der Smissen heeft de volgende nevenfuncties:

Nevenfuncties (betaald en onbetaald)Aandachtsgebied en/ of functies
Raad van toezicht bibliotheek Eindhoven (vrijwilligersvergoeding)Lid remuneratiecommissie
Afdeling Rode kruis Brabant zuidoost (onbetaald)Voorzitter
Bestuur Transvita (uit hoofde van het werk)Lid en voorzitter partners in onderwijs

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die het voorgaand jaar zijn ondernomen bij O2A5. Zo legt de bestuurder van O2A5 verantwoording af aan ouders, medewerkers, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraden, het ministerie en andere belanghebbenden.

Publieksjaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Openbare bestuursvergadering

De bestuursvergadering vindt periodiek plaats op het bestuursbureau in Arkel. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Hieronder vind je de planning van de bestuursvergaderingen en de verslagen van afgelopen vergaderingen. De bestuursvergaderingen zijn van 9.00 tot 10.00 uur.
Agendastukken zijn opvraagbaar. De bestuursvergaderingen zijn ook via Teams bij te wonen. Je kunt mailen naar Ria den Uil (rdenuil@o2a5.nl)

 • 20 januari, 9.00 uur
 • 13 maart, 13.30 uur
 • 17 april, 13.00 uur
 • 16 juni, 13.00 uur
 • 15 september, 9.00 uur
 • 27 oktober, 9.00 uur
 • 8 december, 9.00 uur
 • 18 maart VERVALT
 • 22 april (extra bestuursvergadering), agenda
 • 24 juni, agenda
 • 9 september, 9.00 uur
 • 16 december, 9.00 uur

2023