Koers 23-26

Ons strategisch beleid 23-26 is gebaseerd op boeiende gesprekken over goed onderwijs tussen medewerkers, leerlingen, ouders en stakeholders. Want goed onderwijs is het paspoort voor een mooie toekomst en daar zetten wij stevig op in. Zes thema’s ondersteunen onze missie en visie. Ze geven richting aan onze koers. De scholen vertalen de thema's door naar hun eigen Schoolplan.

Missie

Stevig de
toekomst tegemoet

Visie

Goed onderwijs is voor ons waardengedreven onderwijs: openbaar, veilig, betekenisvol, actief, verantwoordelijk, hoge verwachtingen, samenwerken en delen. Onderwijs is gericht op de autonomie van leerlingen, op het erkennen van hun competenties en op de relatie tussen medewerker en leerling. Goede medewerkers staan bij O2A5 centraal, hebben oog voor leerlingen en laten hen leren. Onderwijs zoekt altijd naar de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de haalbaarheid van de uitvoering in de praktijk. En kan niet zonder samenwerking met opvoeders in educatief partnerschap.

Kennis doet ertoe, vaardigheden doen ertoe, de wereld leren kennen doet ertoe, meedoen doet ertoe en de relatie met de ander doet ertoe. Uiteindelijk willen we dat leerlingen stevig de toekomst tegemoet gaan en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Voor onze leerlingen betekenen de missie en visie:

  • Ik ben en voel me veilig en welkom.
  • Ik mag er zijn zoals ik ben. Ik durf mezelf te zijn.
  • Ik leer veel en betekenisvol op mijn eigen niveau en tempo.
  • Ik heb zicht op mijn ontwikkeling. Ik krijg hulp waardoor ik groei.
  • Ik ben actief in de klas, op mijn school, in mijn straat/dorp/wijk/stad.
  • Ik ben verantwoordelijk; fouten maken mag.
  • Ik kan samenwerken en delen

Onze zes thema’s: