Openbaar onderwijs

Het openbare gedachtegoed zit verweven in alles wat bij O2A5 en op de scholen gebeurd. Op de scholen streven we ernaar om een afspiegeling te zijn van de wijk of het dorp waarin we staan en deze als mini-maatschappij te laten functioneren.

Je bent welkom

Op onze openbare scholen is iedereen welkom. We staan open voor iedereen, ongeacht achtergrond, overtuiging of afkomst. Elke leerling heeft recht op een gelijke kans op onderwijs van hoge kwaliteit. We creëren een veilige omgeving waarin iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd en aangemoedigd om de eigen talenten te ontdekken.
Het openbare gedachtegoed zit verweven in alles wat bij O2A5 en op de scholen gebeurd.

We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van kritisch denkvermogen. We leren onze leerlingen om zelfstandig te denken, te analyseren en vragen te stellen. We stimuleren hen om de wereld om ons heen te onderzoeken, verschillende perspectieven te verkennen en hun eigen mening te vormen. Door vrijheid te omarmen, stimuleren we de groei van zelfbewuste individuen die in staat zijn hun eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Een belangrijk aspect van ons openbaar basisonderwijs is de inspraak en betrokkenheid van leerlingen. We erkennen het belang van hun stem en geven hen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan besluitvorming en beleid. Dit doen we onder andere met de leerlingenraad, waarin leerlingen hun ideeën en suggesties kunnen delen en mee kunnen praten over zaken die hen aangaan.
We leren hen ook om met elkaar in gesprek te gaan en verbinding te zoeken, samen te werken en te delen. We stimuleren respectvolle communicatie en moedigen leerlingen aan om naar elkaar te luisteren, elkaars standpunten te begrijpen en samen oplossingen te vinden.
Ons openbaar onderwijs vormt zelfbewuste individuen die klaar zijn om actief bij te dragen aan een inclusieve en democratische samenleving.

Kies voor ons openbaar onderwijs omdat:

  • je welkom en veilig bent;
  • je kiest voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs;
  • je kiest voor gelijke kansen voor alle kinderen;
  • het fijn is om jezelf te kunnen zijn;
  • kinderen kennismaken met de natuur en de wereld om hen heen;
  • kinderen leren respectvol te kijken en te luisteren naar anderen;
  • kinderen leren kritisch na te denken en een eigen mening te vormen;
  • kinderen leren om verbinding te zoeken en het gesprek aan te gaan;
  • kinderen leren om samen te werken, te delen en bij te dragen aan de maatschappij;
  • kinderen zelfbewuste individuen worden die willen bijdragen aan een inclusieve en democratische samenleving.