Naar school in Nieuwpoort / Langerak

Openbare basisschool De Knotwilg

Met elkaar, voor elkaar!

Op de Knotwilg willen we dat álle kinderen met elkaar samenleven. Want als je elkaar leert kennen, heb je ook meer respect voor elkaar. Daarom bieden wij openbaar onderwijs aan, op het niveau van het kind en volgens de behoeften van het kind. Vandaar ons motto: ‘Met elkaar, voor elkaar!’

Ons enthousiaste team van leerkrachten geeft ‘groep doorbrekend’ les. Het niveau van uw kind vormt voor ons het uitgangspunt en niet meer de leeftijd en de bijbehorende groep. Uw kind start in de onderbouw (unit 1/2/3) waar hij/zij in eigen tempo kan doorgroeien naar het lesniveau dat bij hem/haar past.  Dit betekent dat kleuters die toe zijn aan lezen of rekenen de ruimte krijgen hieraan te gaan werken en dus niet hoeven te wachten tot ze in groep 3 zitten. Kinderen die af en toe nog graag spelen, krijgen daar ook alle ruimte voor. Deze lijn trekken we door naar de midden- en bovenbouw. De leerlingen werken daar steeds meer groepdoorbrekend, aansluitend op hun niveau.

Nieuwpoort

Waterlinie 2
2965 CC Nieuwpoort

directieknotwilg@o2a5.nl
0184 601729

Vacatures