]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Openbare basisschool Het Mozaïek

School in Leerdam

Het Mozaïek is de wijkschool van Leerdam West waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren.
Wij zijn openbaar wat betekent dat alle levensovertuigingen worden gerespecteerd.

Cultuur op school

“Goed met elkaar omgaan ” vinden wij van groot belang, zodat ieder kind het fijn vindt om op school te zijn.
Wij leiden kinderen op tot zelfstandige mensen, die vol vertrouwen in de Nederlandse samenleving staan.

Ons onderwijs

Kinderen krijgen bij ons onderwijs dat bij hen past. Het leren wordt dan leuk. Onze leerlingen vinden samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar belangrijk. De school werkt aan goede prestaties die passen bij de talenten van uw kind.

Deel dit bericht:
Bezoek de website van openbare basisschool Het Mozaïek