Naar school in Leerdam

Openbare basisschool Het Mozaïek

Samen leren en samenwerken!

Het Mozaïek is de wijkschool van Leerdam West waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren.
Wij zijn openbaar wat betekent dat alle levensovertuigingen worden gerespecteerd. “Goed met elkaar omgaan ” vinden wij van groot belang, zodat ieder kind het fijn vindt om op school te zijn. Wij leiden kinderen op tot zelfstandige mensen, die vol vertrouwen in de Nederlandse samenleving staan. Kinderen krijgen bij ons onderwijs dat bij hen past. Het leren wordt dan leuk. Onze leerlingen vinden samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar belangrijk. De school werkt aan goede prestaties die passen bij de talenten van uw kind.

Leerdam

Tiendweg 90
4142 EM Leerdam

jdonga@o2a5.nl
0345 615531