Naar school in Leerdam

Openbare basisschool De Sterrenkijker Leerdam

Geef ze de ruimte!

OBS de Sterrenkijker vindt het belangrijk dat ieder kind plezier in leren heeft. We zien ze graag huppelend naar school komen en weer fluitend naar huis gaan. Met goed onderwijs realiseren we kansen voor ieder kind, want onze kinderen zijn de toekomst! 
Wij bieden als school klassikaal, boeiend en passend onderwijs waar veel individuele aandacht is voor iedere leerling. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen al hun talenten tot uiting kunnen brengen. 

Leerdam

Drossaardslaan 72
4143 BD Leerdam

sterrenkijkerleerdam@o2a5.nl
0345 614880