Naar school in Arkel

Brede school Lingewaard

Een wereldschool voor dorpskinderen

Brede school Lingewaard is een reguliere inclusieve basisschool in de dorpskern Arkel en heeft haar naam te danken aan de plaats waar zij staat, dichtbij de rivier De Linge. Ons gebouw huisvest ook een peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en de dorpskamer. Samen vormen wij een wereldschool voor dorpskinderen.
Er heerst een leef- en werkklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat.

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze school te waarborgen, door:

  • te werken met goede moderne middelen en methoden;
  • te werken met gemotiveerd, enthousiast en deskundig personeel;
  • te werken aan het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen;
  • te werken aan continu verbeteren van ons onderwijs.

Arkel

Harpstraat 13
4241CA Arkel

lingewaard@o2a5.nl
0183 562412