]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Openbare basisschool De Vlindertuin

School in Ameide

Ontpoppen op eigen wijze
Veelzijdig onderwijs waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking ervoor
zorgen dat uw kind zich in alle rust ontwikkelt. Vandaar ons motto: ontpoppen op eigen wijze!

Wij vinden het onze opdracht om kinderen kennis, vaardigheden en gedragingen aan te leren, die zij
later in het vervolgonderwijs en de maatschappij kunnen gebruiken om een waardevol wereldburger te
worden en te zijn.
Maar daarnaast zijn we ook: een school met aandacht voor de zorg voor ieder kind; een school met veel
aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen zijn bij ons eigenaar van het eigen
leerproces. Dat motiveert en draagt bij aan een positief zelfbeeld.

Deel dit bericht:
Bezoek de website van openbare basisschool De Vlindertuin