Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Scholen

Raad van Toezicht Het Gemeenschappelijk Orgaan G.M.R. College van Bestuur Bestuursbureau Cluster M.R. Clusterdirecteuren M.R. Scholen

Scholen

Op de scholen vindt uiteraard het primaire proces plaats: het onderwijs voor de leerlingen. Aangestuurd door de clusterdirectie heeft iedere school een eigen identiteit die past bij de omgeving. Onder het menu item ‘scholen’ vindt u een overzicht van onze basisscholen per cluster en presenteren zij waar zij voor staan. 

Deel dit bericht: