]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

rookvrije scholen

Volgens de wet is het verboden om in een schoolgebouw of op het terrein eromheen te roken. Wij hebben voor onze scholen regels opgesteld en we verzoeken u vriendelijk om deze goed door te lezen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

 

 

Onze schoolgebouwen en schoolpleinen zijn rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Onder het schoolgebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de keuken en de ruimtes van eventuele andere gebruikers van ons pand zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.

Zien roken, doet roken
Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Helpt u ook mee?
Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze scholen. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Deel dit bericht: