Nieuw strategisch beleid

Directeur-bestuurder Miriam van der Smissen: 'Trots, omdat zovelen hebben meegewerkt aan dit plan.'

Eind vorig jaar vroeg O2A5 haar interne en externe stakeholders om mee te denken over goed onderwijs in aanzet tot een nieuw te vormen strategisch beleid voor de komende vier jaar. Zes thema’s stonden centraal en de gesprekken hierover leidden tot een waardevolle inbreng vanuit de verschillende achtergronden van de genodigden.

Het resultaat?

O2A5 gaat stevig de toekomst tegemoet!

Directeur-Bestuurder Miriam van der Smissen: ‘Ik ben trots op de nieuwe strategische koers die voor O2A5 uitgestippeld staat. Trots omdat stappen gezet kunnen worden vanuit een stevige basis met bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers. Trots en dankbaar omdat zovelen hebben willen meewerken aan dit plan: leerlingen, medewerkers, ouders en externe partners.
Daarmee is het met recht óns plan.
We gaan het de komende vier jaar vooral over goed onderwijs hebben met elkaar. Want goed onderwijs is het paspoort voor een mooie toekomst.
En die toekomst gaan wij stevig tegemoet.
Maak kennis met onze nieuwe strategie en onze kernwaarden: dichtbij, deskundig en divers!’