Miriam van der Smissen

Directeur-bestuurder Miriam van der Smissen: 'Trots, omdat zovelen hebben meegewerkt aan dit plan.'

Miriam van der Smissen


8795 José Donatz Fotografie_DSC8795_2

Nieuw strategisch beleid

Directeur-bestuurder Miriam van der Smissen:
‘Trots, omdat zovelen hebben meegewerkt aan dit plan.’

jv

Publieksjaarverslag 22 online

In ons publieksjaarverslag lichten wij toe wat er in 2022 speelde op het gebied van onderwijskwaliteit,
P&O en financiën bij O2A5.

20220901_163718-1

Samenwerking Hogeschool InHolland en O2A5

Samenwerking met Hogeschool InHolland een feit!

20211223_114553

Bestuurswisseling

Per 1 januari aanstaande vindt er een bestuurswisseling plaats bij stichting O2A5. Directeur-bestuurder Bert van der Lee neemt na 14 jaar afscheid van het schoolbestuur.