Bestuurswisseling

Per 1 januari aanstaande vindt er een bestuurswisseling plaats bij stichting O2A5. Directeur-bestuurder Bert van der Lee neemt na 14 jaar afscheid van het schoolbestuur.

Per 1 januari aanstaande vindt er een bestuurswisseling plaats bij stichting O2A5. Directeur-bestuurder Bert van der Lee neemt na 14 jaar afscheid van het schoolbestuur met 25 openbare basisscholen in Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. Miriam van der Smissen volgt hem op.

Van der Lee: “In maart 2022 ga ik met pensioen, vandaar dat de raad van toezicht medio dit jaar de procedure heeft opgestart om een nieuwe bestuurder te vinden. Miriam van der Smissen heeft een brede bestuurlijke ervaring binnen en buiten het onderwijs. Zowel de raad van toezicht als ik denken dat zij met haar enthousiasme een betrokken bijdrage zal kunnen leveren aan het realiseren van kwalitatief openbaar onderwijs.”

Vanaf 1 januari is van der Smissen zowel intern als extern het aanspreekpunt als bestuurder. De 2 maanden tot aan het pensioen van Van der Lee gebruiken beiden voor de overdracht van alle lopende zaken en projecten.

Van der Smissen: “Ik kijk er naar uit om te starten. Hiervoor was ik bestuurder van een welzijnsorganisatie, ONS welzijn, in het noorden van Brabant. En hoewel ik daar een fijne tijd met mooie collega’s heb gehad, heb ik besloten om weer terug te keren in het onderwijs. Vóór ONS Welzijn was ik bestuurder bij Stichting Onderwijs Primair in de Krimpenerwaard. Want mijn hart ligt toch echt daar, bij de kinderen, bij de professionals in het onderwijs en bij de opdracht die we hebben.”

Van der Lee geeft met gemengde gevoelens het stokje over aan Van der Smissen. “Het is geen gemakkelijke tijd, waarin ik nu afscheid neem en alles los moet laten. Er staat een organisatie waar ik heel trots op ben, de dynamiek in de bestrijding van de coronacrisis en de regels die de overheid ons geeft, vragen veel aandacht. Ik heb veel respect voor het doorzettingsvermogen en veerkracht van onze directies, leerkrachten én leerlingen en hun ouders. De scholen zijn momenteel zelfs dicht en onze leerkrachten bereiden zich voor op de verschillende scenario’s voor na de kerstvakantie. Ik had Miriam graag een rustigere start toegewenst.”

Van der Smissen: “Dat gevoel van trots voel ik ook al. Ik zie een organisatie die een enorme  bevlogenheid heeft voor het onderwijs, met liefde voor de kinderen en de wil om het steeds weer een beetje beter te doen. Ik ben dankbaar dat ik Bert op mag volgen en kijk ernaar uit om met iedereen samen te werken.”