Samenwerking Hogeschool InHolland en O2A5

Samenwerking met Hogeschool InHolland een feit!

Studenten van Hogeschool InHolland die zich laten opleiden tot leerkracht, kunnen in Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe rekenen op een professionele stageplek op een basisschool dichtbij huis. Op de 25 scholen van O2A5 worden deze leerplekken aangeboden. Op 1 september ondertekenden beide partijen deze mooie samenwerking.

Miriam van der Smissen, bestuurder O2A5, en Satish Rambhadjan, manager Onderwijs en Onderzoek van InHolland, ondertekenden op ons kantoor in Arkel de samenwerkingsovereenkomst. Beiden zijn enthousiast over dit project. Van der Smissen: ‘Deze samenwerking leidt tot kwaliteit. Door nu intensief studenten te begeleiden investeren we in goed opgeleide leerkrachten voor de toekomst. Gedegen mensen die een goed beeld van zichzelf hebben als leerkracht en het vak aankunnen. Dat is goed voor ons onderwijs.”
Rambhadjan: “Door de opleiding zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen, bereiden we onze studenten maximaal voor het beroep leerkracht. De schoolopleider van O2A5, die vanuit O2A5 de studenten begeleidt, krijgt van ons een training om onze studenten goed te kunnen beoordelen en begeleiden. Bovendien blijft de onderwijskwaliteit van de opleiding actueel, nu we nauwgezet samenwerken aan de ontwikkeling van de toekomstige leerkracht.”

Op de foto: Andrea van Hoorn (l), Satish Rambhadjan, Miriam van der Smissen (r)

De nauwe samenwerking levert een leer- werkplek op waarbij de praktijksituatie op school en de leerdoelen van de Pabo op elkaar aansluiten. Zo ontstaat een win-win situatie waarbij zowel de student, de opleiding en de school elkaar versterken. Binnen de samenwerking spreken we dan over werken vanuit de driehoek: student, InHolland en schoolopleider.

Wie interesse heeft in de opleiding tot leerkracht kan een vrijblijvend gesprek aan vragen over de mogelijkheden bij Inholland via www.inholland.nl
Voor wie nog niet zeker weet of het iets is, biedt O2A5 een kijkje in de klas aan. Bij interesse kan gemaild worden naar info@o2a5.nl om een afspraak te maken., , , , , ,