Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Bestuur

Bestuur

Het college van bestuur van O2A5 bestaat uit een directeur bestuurder. Hij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is zijn belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en ontwikkelen.

Bert van der Lee

Directeur bestuurder

Bert van der Lee begon zijn loopbaan als onderwijzer en werd na 4 jaar directeur van een basisschool. Voordat hij bij O2A5 kwam, werkte hij nog als gemeentelijk inspecteur, als onderwijsconsultant en als directeur bestuurder van een onderwijs adviesorganisatie. 

Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats met de bestuurder en een aantal senior beleidsmedewerkers. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Via deze link leest u meer.

Deel dit bericht: