]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Hoogbegaafdheid

Het aanbieden van extra lesstof aan hoogbegaafden is niet voldoende, ze leren wezenlijk anders. Op drie reguliere basisscholen biedt schoolbestuur O2A5 deze leerlingen onderwijs dat bij hen past.

In de MAXklas in Vianen, de SUMMAklas in Hoornaar en de HB-groep in Nieuw-Lekkerland krijgen hoogbegaafde leerlingen les van deskundige leerkrachten met veel kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij ondersteunen ook hun collega’s op de 25 scholen van O2A5, zodat hoogbegaafdheid (of een ontwikkelingsvoorsprong) zo vroeg mogelijk kan worden gesignaleerd. De ervaring leert dat vroegtijdige signalering aanpassingsgedrag en onderpresteren kunnen voorkomen. Een passend aanbod is belangrijk voor het welbevinden van de leerling.
Lees verder over het hoogbegaafdenonderwijs van O2A5

Vianen:
In Kindcentrum Werelds is de MAXklas gevestigd. Er zijn 2 groepen: een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep.
Klik hier voor meer informatie

Hoornaar:
In obs De Klim-op is de SUMMAklas gevestigd. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw-Lekkerland:
In obs De Tuimelaar vindt u de ontdekkersgroep voor kinderen tot 9 jaar en de HB-groep voor kinderen vanaf 9 jaar.
Klik hier voor meer informatie.

Deel dit bericht: