]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Medezeggenschap

De medewerkers van O2A5 en de ouders van onze leerlingen hebben invloed op de onderwijskundige doelstellingen en beleidskeuzes van O2A5, en op de besteding van middelen. Hun gezamenlijke inbreng is via drie medezeggenschapsraden georganiseerd: 

MR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

  • CMR: Clustermedezeggenschapsraad 
  • MR: medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraden hebben een eigen reglement. De basis voor alle raden is het overkoepelend medezeggenschapsstatuut. Daarin zijn onder meer de samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen, wijze van informatievoorziening en faciliteiten geregeld. Het statuut vormt met het oog op actuele ontwikkelingen en opvattingen elke twee jaar onderwerp van gesprek tussen het bestuur en de medezeggenschapsorganen.  

Medezeggenschapsstatuut

GMR-reglement

CMR-reglement

MR-reglement

Jaarverslag GMR 2021

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR komt geregeld samen. Hieronder ziet u de planning.

De GMR vergaderingen zijn openbaar. Toeschouwers zijn welkom. Deze kunnen zich van te voren aanmelden bij Ria den Uil (rdenuil@o2a5.nl).

Agendastukken kunnen worden opgevraagd bij Ria den Uil (rdenuil@o2a5.nl).

2023

* 26 januari 2023 VERVALT

* 13 april 2023

Agenda

* 15 juni 2023

* 12 oktober 2023

* 30 november 2023

2022

* 27 januari 2022 > Thema vergadering (met eventuele reguliere agendapunten)

Verslag_2022_01_27

* 10 maart 2022 > VERVALT

* 14 april 2022

Verslag_2022_04_14

* 16 juni 2022

 Verslag_2022_06_16

* 29 september 2022 (optie) > Thema vergadering (met eventuele reguliere agendapunten)

* 20 oktober 2022

Verslag_2022_10_20 

* 1 december 2022

Agenda

 

2021

* 11 februari 2021 > Thema vergadering > VERVALT

* 11 maart 2021

Verslag_20210311

 * 15 april 2021

Verslag_2021_04_15

* 17 juni 2021

 Verslag_2021_06_17

* 30 september 2021 (optie) > Thema vergadering > VERVALT

* 28 oktober 2021

Verslag_2021_10_28

* 25 november 2021

Verslag_2021_11_25

 

2020

2019

 

Deel dit bericht: