Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Medezeggenschap

De medewerkers van O2A5 en de ouders van onze leerlingen hebben invloed op de onderwijskundige doelstellingen en beleidskeuzes van O2A5, en op de besteding van middelen. Hun gezamenlijke inbreng is via drie medezeggenschapsraden georganiseerd: 
  •  > > OGMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
  • CMR: Clustermedezeggenschapsraad 
  • MR: medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraden hebben een eigen reglement. De basis voor alle raden is het overkoepelend medezeggenschapsstatuut. Daarin zijn onder meer de samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen, wijze van informatievoorziening en faciliteiten geregeld. Het statuut vormt met het oog op actuele ontwikkelingen en opvattingen elke twee jaar onderwerp van gesprek tussen het bestuur en de medezeggenschapsorganen.  

Medezeggenschapsstatuut

GMR-reglement

CMR-reglement

MR-reglement

Jaarverslag GMR 2020

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR komt geregeld samen. Hieronder ziet u de planning.

 

2022

* 3 februari 2022 > Thema vergadering

* 10 maart 2022

* 14 april 2022

* 16 juni 2022

* 29 september 2022 (optie) > Thema vergadering

* 27 oktober 2022

* 24 november 2022

2021

* 11 februari 2021 > Thema vergadering > VERVALT

* 11 maart 2021

Verslag_20210311

 * 15 april 2021

Verslag_2021_04_15

* 17 juni 2021

 Agenda

* 30 september 2021 (optie) > Thema vergadering > VERVALT

* 28 oktober 2021

Agenda

2.1_Ingekomen_stuk

4.1_Verslag_bestuursvergadering_22april

4.2_Verslag_bestuursvergadering_27mei

4.4_Externe_rapportage_beoordeling_eindtoetsen

4.5_Managementrapportage_april_juni

4.6_Notitie_extra_vergoeding_medewerkers_vervangingspool

4.7_Managementstatuut

4.8_Notitie_huisvesting

4.9_Functieomschrijving_iCoaches

4.10_Vergoeding_Pabo-studenten

4.11_Klachtenregeling

4.12_Evaluatie_beleid_inzetbaarheid_en_re-integratie

4.13_Beleidsplan_openbaar_onderwijs

5.1_Verslag_GMR_13_juni_2019

5.2_Medezeggenschapstatuut

5.3_Huishoudelijk_reglement_GMR

5.4_GMR_reglement

5.5_Huishoudelijk_reglement_CMR

* 25 november 2021

 

2020

2019

 

Deel dit bericht: