Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Medezeggenschap

De medewerkers van O2A5 en de ouders van onze leerlingen hebben invloed op de onderwijskundige doelstellingen en beleidskeuzes van O2A5, en op de besteding van middelen. Hun gezamenlijke inbreng is via drie medezeggenschapsraden georganiseerd: 
  • GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
  • CMR: Clustermedezeggenschapsraad 
  • MR: medezeggenschapsraad 

  De medezeggenschapsraden hebben een eigen reglement. De basis voor alle raden is het overkoepelend medezeggenschapsstatuut. Daarin zijn onder meer de samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen, wijze van informatievoorziening en faciliteiten geregeld. Het statuut vormt met het oog op actuele ontwikkelingen en opvattingen elke twee jaar onderwerp van gesprek tussen het bestuur en de medezeggenschapsorganen.  

  Medezeggenschapsstatuut

  GMR-reglement

  CMR-reglement

  MR-reglement

  Jaarverslag GMR 2021

  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

  De GMR komt geregeld samen. Hieronder ziet u de planning.

  De GMR vergaderingen zijn openbaar. Toeschouwers zijn welkom. Deze kunnen zich van te voren aanmelden bij Ria den Uil (rdenuil@o2a5.nl).

  Agendastukken van vergaderingen uit het verleden kunnen worden opgevraagd bij Ria den Uil (rdenuil@o2a5.nl).

  2023

  * 26 januari 2023

  * 30 maart 2023

  * 15 juni 2023

  * 12 oktober 2023

  * 30 november 2023

  2022

  * 27 januari 2022 > Thema vergadering (met eventuele reguliere agendapunten)

  Verslag_2022_01_27

  * 10 maart 2022 > VERVALT

  * 14 april 2022

  Verslag_2022_04_14

  * 16 juni 2022

  GMR_stukken_vergadering_20220616

  Rapport_bestuurlijke_visitatie

  Brief_medezeggenschapsraad_Nationaal_Programma_Onderwijs

  Handreiking_procatief_aan_de_slag_met_Nationaal_Programma_Onderwijs

  Notitie_samenwerking_opleiden_in_de_school

  * 29 september 2022 (optie) > Thema vergadering (met eventuele reguliere agendapunten)

  * 20 oktober 2022

  * 1 december 2022

  2021

  * 11 februari 2021 > Thema vergadering > VERVALT

  * 11 maart 2021

  Verslag_20210311

   * 15 april 2021

  Verslag_2021_04_15

  * 17 juni 2021

   Verslag_2021_06_17

  * 30 september 2021 (optie) > Thema vergadering > VERVALT

  * 28 oktober 2021

  Verslag_2021_10_28

  * 25 november 2021

  Verslag_2021_11_25

   

  2020

  2019

   

  Deel dit bericht: