Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Klokkenluidersregeling

Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen stichting O2A5 biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Klokkenluidersregeling

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van O2A5 is de heer Frans de Bruijn. Zijn emailadres is: fransdebruijn@kpnmail.nl.
De heer De Bruijn is tevens vertrouwenspersoon integriteit in het kader van de klokkenluidersregeling. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het bestuursbureau T: 0183-566690.

Deel dit bericht: