]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Samenwerken en kennisdelen

Iedereen kan en iedereen moet samenwerken. In het gezin, in de klas, spelend met vriendjes of vriendinnetjes op de sportvereniging of in je werk. Soms ben je alleen sneller, maar samen kom je altijd verder.

Samenwerken is een complexe vaardigheid. Je hebt er veel andere vaardigheden voor nodig, zoals luisteren, op je beurt wachten, doorvragen, de ander echt begrijpen, initiatief nemen, organiseren, plannen, doorzetten, taken verdelen en het vragen om hulp.

Daarom werken wij op onze scholen altijd samen. Een initiatief start als minstens twee mensen samen enthousiast zijn. Als er iets tot stand komt, delen wij onze kennis en successen.
Bij alles wat wij doen, vragen wij ons af: wie weet hier iets van, van wie zou ik wijzer kunnen worden en wie help ik ermee.

We durven te laten zien waar we goed in zijn en waar we veel van weten. We laten elkaar ook zien wat we nog niet kunnen of waar we niet zo veel van weten.

Kindgericht onderwijs

Alle IB-ers van de scholen in Molenwaard vormen een IB-team. We wisselen ervaringen uit en sparren bijvoorbeeld over de administratieve werkdruk van leerkrachten.

Op sommige scholen wordt de nieuwe versie van Veilig leren lezen in groep 3 ingevoerd, we volgen gezamenlijk een scholing.

Tot slot staat in iedere school hetzelfde onderwijsinhoudelijke traject centraal, van leerstofgericht naar meer kindgericht onderwijs. Ieder team maakt hierin haar eigen keuzes en heeft eigen ambities.

Deel dit bericht: