]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Het veilige kind

Ieder kind moet op school veilig zijn en zich veilig voelen. Alleen in veiligheid hebben kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en om fouten te maken; zonder schaamte, zonder angst en zonder terughoudendheid.

Veiligheid geeft de ruimte voor onderzoek, ontplooiing en ontwikkeling aan en leidt tot een open, uitdagende en boeiende omgeving.

Kinderen zoeken voortdurend naar voorbeelden. Die herkennen zij, van nature, in volwassen soortgenoten. Al onze medewerkers zijn zich daar altijd van bewust. Daarom is het hun eerste verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te creëren voor zowel leerlingen als collega’s.

Een veilig gevoel kan alleen bestaan als ook de thuissituatie veilig is. Wanneer er een vermoeden is dat hier iets mis is, gaan we de dialoog aan met het kind en eventueel met de ouders/verzorgers. Als school hebben we de verantwoordelijkheid om het welzijn van onze leerlingen boven alles te stellen. In ons dagelijks contact is het onze taak om alert te zijn op alles dat invloed heeft op de veiligheid en vrijheid van onze kinderen.

We leren kinderen goed om te gaan met zichzelf, met de eigen emoties, en met anderen. O2A5 waarborgt een veilige omgeving waarin geen ruimte is voor discriminatie of pesten.

Dikke billen

De juf staat met de kinderen voor opstelling in het speellokaal en stimuleert de kleuters om te klauteren. Een meisje klautert de bank op. Een medeleerlingetje staat er achter op haar beurt te wachten en merkt plotseling de flinke bilpartij van haar klasgenootje op “Wat heeft mijn vriendinnetje dikke billen he juf”

Waarop de juf zegt: “Misschien is het voor jouw vriendinnetje op dit moment niet zo leuk om dat nu te roepen, weet je nog dat we dat vanmorgen in de kring hebben besproken”.

Het meisje trekt een ernstig gezicht. Ze denkt zichtbaar na over wat zij heeft gezegd en zegt dan: “Ik snap het juf , ik denk dat mijn vriendinnetje gewoon een hele dikke onderbroek heeft aangedaan vanmorgen.”

Deel dit bericht: