]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Privacy en cookies

Ongemerkt deelt u persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld nu, met uw bezoek aan onze website. Wellicht hebt u kinderen bij ons op school of bent u werknemer, ook dan verwerken wij persoonlijke gegevens van u of uw kinderen om onze onderwijstaak te kunnen vervullen. Over welke gegevens wij verzamelen en de rechten die u hebt informeren wij u.

Onder het kopje ‘privacy en cookies website’ leest u meer over uw bezoek aan de website. In de privacyverklaring leest u meer over de manier waarop O2A5 en de scholen omgaan met persoonlijke gegevens om de onderwijstaak te vervullen.

 

Deel dit bericht: