Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Vacature leerkracht groep 4-5 in Vianen

O2A5 Vianen-Zederik zoekt per 1 januari 2019 een groepsleerkracht voor groep 4-5 (17 leerlingen) op obs Tijl Uilenspiegel.

Het gaat om een fulltime functie, de mogelijkheid bestaat om deze vacature door 2 mensen te laten vervullen, de wtf wordt dan in overleg bepaald.

De leerkracht:

✓ is in het bezit van de wettelijke bevoegdheden
✓ is flexibel en breed inzetbaar
✓ gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg
✓ kan goed samenwerken en staat open voor feedback
✓ wil graag (mede) verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van ons onderwijskundig  beleid
✓ denkt en werkt mee aan vernieuwing van het onderwijs
✓ is een ervaren leerkracht
✓ kan zich vinden in de openbare identiteit van de school

De school:

✓ werkt met een gemotiveerd team en betrokken leerkrachten
✓ geeft kinderen passend les aansluitend bij hun onderwijsbehoeften
✓ biedt een prettig en veilig werkklimaat
✓ biedt externe kandidaten een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband bij O2A5

De procedure:

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij
gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe
kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten die zijn
aangewezen voor verplichte mobiliteit, voorrang bij benoeming.

Informatie:

Voor meer informatie kan je terecht bij Liane Tillema (clusterdirecteur O2A5 Vianen-Zederik). Tel.: 06-19965842 of via het e-mailadres ltillema@o2a5.nl.

Reactie:

Interesse in deze vacature? Richt je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail aan sollicitatie@o2a5.nl t.a.v. mw. Hélène de Heer.
Sluitingsdatum: 17 december 2018
Eerste gespreksronde in week 51, 2018

Onderwijsteam Vianen-Zederik
Bestaat uit 6 scholen,
bijna 50 leerkrachten en
zo’n 650 kinderen.
Geeft les aan kinderen van diverse afkomst.
Werkt samen en staat klaar voor elkaar.

Deel dit bericht: