]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Onderwijsassistent, kies jij voor een ochtend voor ons?

Vacature openbare basisschool Den Beemd in Hoogblokland

onderwijsassistent groep 5/6/7/8, wtf 0,12 op maandag of woensdag (08.00 – 12.30 uur) per 1 augustus 2023

Iets voor jou?
OBS Den Beemd is een kleine, moderne dorpsschool met de focus op basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en lezen, én veiligheid. Met ons pedagogische klimaat, leerlingvolgsysteem en duidelijkheid in regels en afspraken creëren we een prettige leeromgeving.

Op OBS Den Beemd gaan de leerlingen met vertrouwen op weg naar hun toekomst en plaats in de maatschappij. Een maatschappij, waarin ze weerbaar en zichzelf zijn, met de motivatie en gedrevenheid om het beste uit zichzelf te halen. Wij begeleiden hen daarbij, stap voor stap, in een veilige, saamhorige omgeving waar fouten maken mag.

We werken met twee groepen, groep 1/2/3/4 en groep 5/6/7/8. In beide groepen is elke ochtend een onderwijsassistent aanwezig, die de leerkracht ondersteunt en een belangrijke rol speelt in de groep (co-teaching). Uiteraard krijgen de groepen hun eigen instructies, maar ook worden gezamenlijke activiteiten gepland (vaak in de middag). We creëren duidelijkheid voor onze leerlingen en scheppen een prettig werk- en leerklimaat.

We zoeken een collega die:

 • van een uitdaging houdt;
 • kan samenwerken met alle betrokkenen;
 • geniet van diversiteit;
 • zich wil ontwikkelen en ervaringen opdoen.

De school

De school valt onder cluster Giessenlanden, heeft 42 leerlingen en is gevestigd in nieuw multifunctioneel gebouw met een dorpshuis, een collega-school en de peuterspeelzaal

Onze school is als een kleine gemeenschap, waar iedereen elkaar kent en waar veel aandacht is voor samenwerking, autonomie en eigenaarschap.

Op onze school benaderen we elkaar positief en ondersteunen we het eigenaarschap van de leerling en leerkracht. Binnen ons onderwijs bieden we, waar mogelijk, differentiatie aan in ons aanbod en zoeken we naar een passend aanbod voor iedereen. Hierbij maken we gebruik van moderne methodes en methodieken en stemmen we het klassenmanagement af op wat nodig is. Als team sturen we consequent op gedrag, waarbij positiviteit een belangrijk gegeven is. We leren onze leerlingen dat ze op een respectvolle manier rekening met elkaar houden en een onderdeel zijn van deze school, met de daarbij horende verantwoordelijkheden.

Het team
We zetten met een klein team, waar de lijnen heel kort zijn, een goede school met mooie resultaten neer. Groep 5/6/7/8 heeft twee collega’s parttime. Groep 1/2/3/4 heeft een collega fulltime. Beide groepen hebben iedere ochtend een onderwijsassistent.

Werken bij O2A5

Met ruim 300 medewerkers zorgt stichting O2A5 voor goed openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. De 25 basisscholen zijn verdeeld over 5 clusters. O2A5 staat achter haar medewerkers, zowel persoonlijk als vakgericht. Want, zo is onze gedachte, werkgeluk zorgt voor goed onderwijs. Je staat er in de groep dus niet alleen voor!

In het schoolteam werk je met je directe collega’s, binnen O2A5 en in het cluster kun je rekenen op expertise en samenwerken aan kwaliteit en vernieuwing. Er is ruimte voor een gesprek en voor je eigen ideeën en toekomstplannen. Een interne coach ondersteunt je desgevraagd met vakgerichte en persoonlijke uitdagingen. Uit intern onderzoek blijkt dat medewerkers zich gezien voelen en gesteund in hun eigen ontwikkeling en ambitie. Bij O2A5 bereid je dus niet alleen leerlingen voor op de maatschappij, je bouwt ook aan je eigen toekomst!

Aanbod

Ben jij in het bezit van een MBO 4 -diploma onderwijs assistent? Dan bieden wij jou een jaarcontract en aansluitend, bij een positieve beoordeling van beide kanten, een vast dienstverband!

Informatie

Wil je een keer sfeer komen proeven of zoek je meer informatie? Bel clusterdirecteur Jan Hoeksema op nummer 06-17809195 of stuur een e-mail naar sollicitatie @o2a5.nl. Kijk ook eens op www.obsdenbeemd.nl.

Enthousiast geworden? Stuur ons je motivatie en CV!
Reageren kan tot en met 5 juni 2023.  De gesprekken vinden plaats op zo snel mogelijk na de sluitingsdatum.

  Deel dit bericht:
  logo_GL_DenBeemd

  Met elkaar de wereld in~ Veilig & Motiverend ~~ Passend & Ondersteunend ~~ Verbindend & Respectvol ~~ Voorbereid op de toekomst ~ Als echte dorpsschool kennen de leerlingen en leerkrachten elkaar. De leerlingen zijn bij ons geen “nummer”. Dit geldt ook voor de ouders. Veel moeders en vaders zijn behulpzaam bij activiteiten binnen of buiten […]

  Meer over deze school