Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Het bestuur van O2A5 zoekt per 1 januari 2021 voor obs Meester Vos in Hagestein enthousiaste groepsleerkracht voor wtf 0.6 in groep 3 (0.4) en groep 6 (0.2).

Obs Meester Vos staat voor: samen op weg, verantwoordelijk en zelfstandig met respect voor elkaar. Wegens het vertrek van één van onze collega’s zijn wij per 1 januari voor onze leerlingen in de groepen 3 en 6 op zoek naar de volgende leerkracht:

De leerkracht voor deze groep:

 • heeft ervaring en affiniteit met het lesgeven aan de midden- en bovenbouw
 • is op de hoogte van de specifieke behoeften van deze groep leerlingen
 • gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg
 • is flexibel, initiatiefrijk en enthousiast
 • kan goed samenwerken en staat open voor feedback
 • kan goed met ouders communiceren
 • is goed in staat om overzicht te houden

Obs Meester Vos:

 • telt momenteel 200 leerlingen
 • is een groeiende school voor de kinderen uit Hagestein en Hoef en Haag
 • werkt samen vanuit een gezellig team met 14 leerkrachten
 • bestaat momenteel uit 8 groepen
 • biedt een plezierige werkomgeving
 • biedt externe kandidaten een jaarcontract met uitzicht op een  vast dienstverband

Onderwijsteam Vianen-Zederik:

Bestaat uit 6 scholen, ruim 70 leerkrachten en zo’n 700 kinderen. Op onze scholen leren kinderen respect te hebben voor elkaar en verschillen te waarderen. Wij streven naar goede resultaten en stimuleren kinderen om te leren op hun eigen niveau. Wij werken samen en staan klaar voor elkaar.

De procedure:

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Van de interne kandidaten hebben degenen met de status verplichte mobiliteit bij gelijke geschiktheid voorrang bij benoeming.

De gesprekken vinden plaats in de week van 16 november 2020. Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek informeert de cluster-directeur je over de wijze waarop dit plaats vindt, op school of via video-bellen.

Informatie:

Voor meer informatie kan je terecht bij Frank Balk (clusterdirecteur O2A5 Vianen-Zederik). Tel.: 06-26279357 of via het e-mailadres fbalk@o2a5.nl.

Reactie:

Interesse in deze vacature? Richt je sollicitatie voorzien van CV en motivatie, per e-mail aan sollicitatie@o2a5.nl t.a.v. mw. Hélène de Heer.  Sluitingsdatum is 11 november 2020.

Deze school valt onder het bestuur van Stichting O2A5 en onder de directie van O2A5 Vianen-Zederik.

O2A5 Ons onderwijs is altijd bij de tijd, open, boeiend en passend.

Deel dit bericht: