Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Bestuurder

O2A5 in Arkel

Vanwege het pensioen van onze bestuurder Bert van der Lee in 2022 is de Raad van Toezicht de benoemingsprocedure gestart voor een nieuwe bestuurder. Bureau Wesselo & Partners begeleidt de procedure. Op hun website vindt u de vacature, een uitgebreide profielschets en informatie over hoe u kunt solliciteren.

De vacature sluit 18 juni aanstaande.

Deel dit bericht:
O2A5

Op de openbare scholen van O2A5 is iedereen welkom. Al onze leerlingen leven en leren samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. De kinderen leren nieuwsgierig te zijn naar anderen en er is ruimte voor ieders verhaal. Ze mogen hun stem laten horen en leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Samen leren we zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met mens en natuur.