Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Zij-instroom in het onderwijs

Ben je werkzaam in een ander beroepenveld en denk je over een baan in het onderwijs? Met een hbo-/wo-opleiding en een aantal jaar werkervaring kun je bij O2A5 als zij-instromer lesgeven in het onderwijs en via een scholings-en begeleidingstraject jouw lesbevoegdheid halen. Dit is het zogenoemde zij-instroomtraject.

In september 2019 zijn na een positief assessment 5 deelnemers gestart als zij-instromer bij O2A5. Zij zijn begonnen als groepsleerkracht op 1 van onze scholen en tegelijkertijd volgen ze de opleiding voor het behalen van de lesbevoegdheid. Wij zijn zeer verheugd met dit resultaat!
In januari 2020 gaan we het traject zij-instromers evalueren. Bij een positief resultaat bepalen we een vervolg traject. Dit zal mede afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van subsidie vanuit het Ministerie van OCenW en de beschikbare formatieruimte voor zij-instromers op onze scholen.

Heeft u belangstelling voor een zij-instroomtraject bij ons bestuur? Lees de uitkomst van de evaluatie hier op onze site. Vanaf februari 2020 kunt u zich aanmelden voor een oriëntatietraject. Indien er sprake zal zijn van nieuwe zij-instroomtrajecten dan betreft het start in september 2020.

Hoe kom je tot een juiste keuze?

Om in aanmerking te komen voor een zij-instroomtraject beschik je over een HBO- of WO-diploma. Voor je zo’n traject begint, is het van belang om te onderzoeken of deze carrière-switch echt bij je past. Dit vereist afstemming. Wanneer je belangstelling hebt voor een baan in het onderwijs, gaan we met elkaar in gesprek om de mogelijkheden op een rij te zetten. Indien dit matchingsgesprek van beide kanten perspectief biedt voor een carrière in het basisonderwijs, dan maken we direct concrete afspraken voor het oriëntatietraject. Als schoolbestuur in het basisonderwijs bieden wij je een oriëntatietraject op maat aan. Je ontvangt de benodigde informatie en persoonlijke begeleiding van ons. Het is aan jou om het oriëntatietraject te benutten om zoveel mogelijk te proeven van de sfeer, zicht te krijgen op de werkzaamheden van de leerkracht en het reilen en zeilen van een school. En dit te reflecteren op je eigen mogelijkheden en capaciteiten. Na afloop van het oriëntatietraject wordt gezamenlijk besloten om (wel of niet) het zij-instroomtraject op te starten.

O2A5 biedt je dan een betaalde werkplek aan op één van onze scholen, waarbij je als zij-instromer direct zelfstandig voor de groep staat met een scholings-en begeleidingstraject.

Heb je op dit moment een MBO-diploma?

Helaas staat het officiële zij-instroom-traject alleen open voor kandidaten met een afgeronde HBO opleiding, dit is zo door het Ministerie bepaald. Vanwege deze wetgeving kunt u niet mee lopen met ons traject voor zij-instromers.

Als u wel de ambitie heeft om leerkracht te worden, vraag dan bij de Pabo naar de mogelijkheden. Een duaal deeltijd pabo is wellicht goed mogelijk, een studieadviseur bij de pabo kan u hierin wegwijs maken. U heeft dan niet gelijk een betaalde baan in het onderwijs, maar u kan uw huidige baan aanhouden tijdens de studie. U bent natuurlijk van harte welkom om stages te lopen op een van onze 25 scholen.

Hoe verkrijg je de juiste informatie?

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je belangstelling? Stuur een mail naar beleidsmedewerker P&O Coralien Franken via cfranken@o2a5.nl en zij informeert je over de mogelijkheden.

Deel dit bericht: