Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Zij-instroom in het onderwijs

Ben je werkzaam in een ander beroepenveld en denk je over een baan in het onderwijs? Met een hbo-/wo-opleiding en een aantal jaar werkervaring kun je bij O2A5 als zij-instromer lesgeven in het onderwijs en via een scholings-en begeleidingstraject jouw lesbevoegdheid halen. Dit is het zogenoemde zij-instroomtraject.

Vanaf het najaar 2018 heeft O2A5 geïnteresseerden voor een functie als leerkracht voor het basisonderwijs uitgenodigd. Inmiddels zijn we met 25 mensen in gesprek voor een oriëntatie- en selectietraject voor het zij-instroomtraject. In maart/april zal een deel van deze deelnemers door ons geselecteerd worden voor deelname aan het geschiktheidsassessment bij de pabo. Na een positief assessment in mei/juni gaan deze deelnemers starten als zij-instromer per september 2019.

Vanwege de grote belangstelling en het te lopen tijdpad hebben wij helaas geen capaciteit meer om met nieuwe geïnteresseerden in gesprek te gaan. Vanaf juni 2019 volgt mogelijk een nieuwe ronde voor de oriëntatie en selectie voor de opleidingen die in februari 2020 van start gaan. Op deze site vind je vanaf juni de actuele stand van zaken, graag tot dan!

Hoe kom je tot een juiste keuze?

Voor je zo’n traject begint, is het van belang om te onderzoeken of deze carrière-switch echt bij je past. Dit vereist afstemming. Wanneer je belangstelling hebt voor een baan in het onderwijs, gaan we met elkaar in gesprek om de mogelijkheden op een rij te zetten. Indien dit matchingsgesprek van beide kanten perspectief biedt voor een carrière in het basisonderwijs, dan maken we direct concrete afspraken voor het oriëntatietraject. Als schoolbestuur in het basisonderwijs bieden wij je een oriëntatietraject op maat aan. Je ontvangt de benodigde informatie en persoonlijke begeleiding van ons. Het is aan jou om het oriëntatietraject te benutten om zoveel mogelijk te proeven van de sfeer, zicht te krijgen op de werkzaamheden van de leerkracht en het reilen en zeilen van een school. En dit te reflecteren op je eigen mogelijkheden en capaciteiten. Na afloop van het oriëntatietraject wordt gezamenlijk besloten om (wel of niet) het zij-instroomtraject op te starten.

O2A5 biedt je dan een betaalde werkplek aan op één van onze scholen, waarbij je als zij-instromer direct zelfstandig voor de groep staat met een scholings-en begeleidingstraject.

Hoe verkrijg je de juiste informatie?

Heb je belangstelling? Stuur een mail naar beleidsmedewerker P&O Coralien Franken via cfranken@o2a5.nl en zij neemt contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel dit bericht: