]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Welkom voor ieder kind

O2A5-scholen zijn scholen voor en van iedereen. Bij ons kunnen kinderen samenkomen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of vermogen.

De school is de plaats waar we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, met elkaar verschillen ontdekken en van elkaar leren. Op onze scholen worden verschillen geaccepteerd en gewaardeerd. Ieder kind mag er zijn en ieder kind is de moeite waard.

We zoeken en we benutten de mogelijkheden, de talenten en de eigenaardigheden van kinderen. We willen ze helpen om die kwaliteiten en verschillen te gebruiken bij het leren samenleven en samenwerken. Wij vinden de ontwikkeling van het kind belangrijker dan de regel van de lesstof. Als dat nodig is passen we het lescurriculum daarop aan.

Trots

Om Wereld Kinderdag aan te kondigen, werd door De Springplank in een brief aan alle ouders onder andere geschreven:

Trots

Op de Springplank heerst een cultuur, die echt niet vanzelfsprekend is. We hebben een diversiteit aan leerlingen die weten wat samenwerken betekent, solidair met elkaar zijn, respect naar elkaar tonen, zich in kunnen leven in een ander, verbondenheid tonen en verdraagzaam zijn.

Dat maakt de Springplank zo bijzonder en dat is waar alle juffen zo trots op zijn!!!!!!

We willen de leerlingen van de Springplank (en natuurlijk hun ouders) duidelijk maken dat zij de wereld een stukje mooier maken. Wij zijn zoveel mooier als we samen zijn!

Deel dit bericht: