]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Betekenisvol leren en werken

Wat je niet leert, kun je niet gebruiken. Wat je niet gebruikt kun je nauwelijks leren. Leren en werken, versterken elkaar. Op school leggen we de basis en leren al doende.

Onze leerkrachten en onderwijsondersteuners leggen daarom steeds de verbinding tussen de te behalen doelen en de leefomgeving van de kinderen. Door het doel van de les te koppelen aan de werkelijkheid en de herkenning van de kinderen wordt het onderwijs betekenisvol. Kinderen merken dat hetgeen zij leren direct of in de nabije toekomst toegepast kan worden in de wereld waarin zij leven. Dat vergroot de interesse van kinderen en daardoor kunnen zij betere resultaten behalen.

Dat wat geen duidelijk doel dient, wordt niet verwerkt, is overbodig en kan weggelaten worden.

Communiceren

Op De Rietput bespreken we vooraf wat het doel van de les is. Dit doel wordt in de klas opgehangen. Waarom is het bijvoorbeeld belangrijk om Engels te leren, we wonen toch in Nederland? Als je begrijpt dat het heel leuk, maar ook heel nuttig kan zijn om in een andere taal te kunnen communiceren, dan zit je opeens heel anders in de les.

In de bovenbouw bespreken we tijdens 10 minutengesprekken met onze leerlingen wat voor hen belangrijk is om te leren. Zo hebben we, waar mogelijk, de kans om aan te sluiten bij de belevingswereld en toekomstplannen van onze leerlingen.

Deel dit bericht: