]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Actief in de samenleving

Het openbaar onderwijs is een onmisbaar onderdeel van de gemeenschap omdat hier mensen met verschillende achtergronden, verschillende levensovertuigingen en verschillende interesses samenkomen. Hier vindt de verbinding plaats.

Openbare basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om de moderne samenleving en al haar grondrechten te onderhouden en te optimaliseren. Met kennis van deze tijd dragen wij de kansen en mogelijkheden van die samenleving uit en we oefenen die met haar nieuwste deelnemers.

O2A5 scholen zoeken actief samenwerking met gemeenteraden, verzorgingshuizen, sportclubs, volkstuinen en andere maatschappelijke verbanden. De scholen en de medewerkers staan open voor toenadering vanuit andere partijen. Alleen door steeds de dialoog op te zoeken werken we samen aan open en modern onderwijs voor een betere samenleving.

Ook in het grotere geheel werken we als openbaar onderwijs aan een goede maatschappij. We leren kinderen de waarden van burgerschap. We leren ze wat het betekent te leven in een democratie en we leren ze respect te hebben voor elkaar.

De Snoeptuin

Jenaplanschool de Wiekslag werkt tussen april en oktober wekelijks in De Snoeptuin. Deze tuin is een initiatief van de bewonersorganisatie Monikkenhof in Vianen.

Het doel van deze Snoeptuin is dat er in de wijk een plek is waar mensen samen kunnen komen, om in de tuin te werken te spelen, te plukken en te proeven worden. Met de hele wijk wordt de tuin onderhouden en daar dragen wij graag ons steentje aan bij. De kinderen leren dat een aardappel uit de grond komt en wat er voor nodig is om deze te laten groeien. Maar ook leren de kinderen dat vele handen licht werk maken!

Deel dit bericht: