Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Vijfheerenlanden: Vianen/ Zederik

U bent uitgenodigd voor een vrijblijvende rondleiding op afspraak!

Bel of e-mail voor een afspraak wanneer het u schikt.
Op het gebiedskaartje hieronder vindt u al onze scholen. Klik op de rode pin voor de contactgegevens van de school van uw voorkeur. Of kijk onder het kaartje. Graag tot ziens!

Binnen Vianen-Zederik leeft bij alle medewerkers het besef dat zij deel uitmaken van het cluster. Op deze manier kunnen we optimaal samenwerken, waarbij van en met elkaar leren hoog in het vaandel staat.  Dat betekent bijvoorbeeld dat collega’s van verschillende scholen bij elkaar in de klas kijken om tips te geven en inspiratie op te doen en daar profiteren de leerlingen weer van. De clusterdirectie bestaat uit Frank Balk, Liane Tillema en Denice Hopkoper.

Obs De Vlindertuin

Liesveldweg 65, 4233 HG Ameide
Telefoon: 0183 601 502
E-mail: devlindertuin@o2a5.nl
www.obsdevlindertuin.nl

Obs Prinses Wilhelmina

Gregoriuslaan 42, 4128 SZ Lexmond
Telefoon: 0347 341 499
E-mail: pws@o2a5.nl

Kindcentrum Werelds

Het Slijk 7, 4133 EA Vianen
Telefoon: 0347 375 254
E-mail: info@kindcentrumwerelds.nl

obs Tijl Uilenspiegel

De-Grote-Geusplein 2, 4131 GA Vianen
Telefoon: 0347 343 410
E-mail: tijluilenspiegel@o2a5.nl

Obs Meester Vos

Bongerd 2, 4124 AK Hagestein
Telefoon: 0347 351 111
E-mail: meestervos@o2a5.nl

Obs de Springplank

Burgemeester Sloblaan 14, 4231 AB Meerkerk
Telefoon: 0183 351 788
E-mail: springplank@o2a5.nl

Cluster Vianen / Zederik

obs Prinses Wilhelmina

De PWS is een PBS-school. We werken met het Positive Behavior System, waardoor positief gedrag wordt gestimuleerd. Leerlingen maken gebruik van eigen devices als iPads en laptops. Gynzy-software maakt dat lessen veelal interactief zijn. Lees meer…

obs De Vlindertuin

De Vlindertuin in Ameide, een echte KiVa school.

De Vlindertuin is een school waar wordt geïnvesteerd in de sociaal emotionele ontwikkelingen van de kinderen. Er is aandacht en ruimte voor ieder kind. De Vlindertuin is een school waar openheid, eerlijkheid en vertrouwen belangrijk zijn.

Kijk voor meer informatie op de website.

Kindcentrum Werelds

Kindcentrum Werelds biedt 5 dagen per week een compleet dagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. We doen dit vanuit een gedeelde visie op een goede dagbesteding voor kinderen. Daarnaast is het voor ouders heel praktisch, omdat zij hun kinderen naar één locatie kunnen brengen. Kindcentrum Werelds biedt een breed aanbod bestaande uit kinderdagopvang, een peuterclub, basisschool en buitenschoolse opvang.

In ons Kindcentrum zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, spelen en leren en taken van de leerkracht en pedagogisch medewerker vervaagd. Dit maakt het mogelijk een doorgaande leerlijn te bieden die bijdraagt aan een evenwichtige en ononderbroken ontwikkeling van de kind(eren). Op deze manier maken we ook de overstap van kinderdagverblijf naar de basisschool minder groot.

De basisschool is een Jenaplanschool. Kinderen leren hier om voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving te zorgen. Iedereen is verschillend en verschillen mogen er zijn. Wij werken daarom wij in stamgroepen: kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zijn samen in 1 groep. We bieden betekenisvol onderwijs, zodat kinderen leren het leven te ontdekken. We gaan hierbij uit van hun kracht en talenten. We zijn een school waar kinderen leren om samen te werken en te leven.

Kijk voor meer informatie op de website

obs De Springplank

Obs De Springplank, voor een sterke basis en meer…

Op de Springplank gedragen wij ons STOER: Samen maken we de school (en de maatschappij!), we zijn Trots op wie we zijn, mogen Onszelf zijn, zijn Eerlijk en hebben Respect voor elkaar. Daarnaast vinden het heel belangrijk om de kinderen de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen heel goed aan te leren. Dat is de sterke fundering voor de rest van de schoolcarrière.
Lees meer…

obs Meester Vos

Samen leren en jezelf ontwikkelen!

o.b.s. Meester Vos staat garant voor een veilige, gezellige omgeving, waar ‘samen’ centraal staat en waar elk kind zichzelf kan ontwikkelen, ongeacht onderlinge verschillen.

Kijk voor meer informatie op de website

obs Tijl Uilenspiegel

Op de Tijl wordt onderwijs gegeven met behulp van iPads en computers en daarbij worden ook schriften, boeken en werkboeken gebruikt. Er is een eigen schoolbibliotheek, zodat er genoeg kan worden gelezen. De leerlingen zijn ook erg enthousiast over de wekelijkse ateliermiddag. In de ateliers ligt het accent op kunst, cultuur en creativiteit, maar kan er ook techniek, sport of wereldoriëntatie worden aangeboden. Lees meer…

Deel dit bericht: