Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Het Mozaïek is de  wijkschool van Leerdam West waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren. Wij zijn openbaar wat betekent dat alle levensovertuigingen worden gerespecteerd.

Het onderwijs op het Mozaïek is gericht op een kansrijke positie voor ‘onze’ kinderen in de Nederlandse maatschappij. De school werkt hieraan door te zorgen voor:

  • Een vriendelijk en veilig klimaat met rust, orde en regelmaat. Dit zijn voorwaarden voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.’Goed met elkaar omgaan’ vinden wij van groot belang, zodat ieder kind het fijn vindt om op school te zijn.
  • Bevordering van zelfstandigheid. Wij leiden kinderen op tot zelfstandige mensen, die vol vertrouwen in de Nederlandse samenleving staan.
  • Een heldere herkenbare structuur en een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.
  • Een leerstofaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind.  Kinderen krijgen bij ons onderwijs dat bij hen past. Het leren wordt dan leuk.
    De school werkt aan goede prestaties die passen bij de talenten van uw kind.
  • programma’s die gericht zijn op het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind

www.obshetmozaiek.nl

Deel dit bericht: