Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Op de Tuimelaar leer je, naast belangrijke vakken als rekenen, taal en spelling, vooral jezelf te zijn. Waar ben je goed in? Wat wil je nog leren? Wat moet je nog leren?
We volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet en gaan regelmatig met het kind hierover in gesprek.
We stemmen ons aanbod zoveel mogelijk af op het niveau van het kind. We zorgen er samen met het kind en de ouders voor dat ze met een stevige basis onze school verlaten. Leren eigen keuzes te maken, huiswerk plannen en tijd indelen, samenwerken, tonen van respect voor de mensen om je heen, opkomen voor jezelf is verweven in ons aanbod.
Dit is ons doel wat we graag samen willen bereiken!

Kijk voor meer informatie op de website

Deel dit bericht: