Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De Sterrenkijker heeft twee locaties, in Kedichem en in Leerdam. Hieronder staan de introducties van beide vestigingen.

De Sterrenkijker Kedichem

Obs de Sterrenkijker in Kedichem is een openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.
Met ouders, kinderen en externe partners werken wij intensief samen. Dit alles doen wij op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Wij hebben een open karakter en een enthousiast, betrokken en deskundig team. Wij bieden als school klassikaal, boeiend en passend onderwijs waar veel individuele aandacht is voor iedere leerling.

Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen al hun talenten tot uiting kunnen brengen.

Gezien en gewaardeerd worden!
Iedere dag start met een korte ontmoeting tussen kind en leerkracht: een hand en een persoonlijk welkom bij de deur van de klas.
Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt!

De Sterrenkijker Leerdam

Geef ze de ruimte!

Onze school staat middenin wijk Noord in Leerdam en middenin de samenleving. Voor ons betekent dit dat we samenwerken met wijkraad, Huis Ter Leede en Samen Doen. En daarbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen hun leefomgeving leren kennen en begeleiden ze hier graag bij door er samen op uit te gaan de wijk in.

Obsde Sterrenkijker Leerdam vindt het belangrijk dat ieder kind plezier in leren heeft. We zien ze graag huppelend naar school komen en weer fluitend naar huis gaan. Obs de Sterrenkijker geeft goed onderwijs en realiseert kansen voor ieder kind. Onze kinderen zijn de toekomst!
Wij willen de kinderen gedrag, kennis en vaardigheden meegeven, waarmee ze voorbereid zijn op hun toekomst. Daarbij vinden we samenwerking met ouders heel belangrijk en maken daarbij gebruik van actief ouderschap. Want zoals de visie van ons cluster Leerdam is: opvoeden doen we samen!

We willen de kinderen leren om te gaan met de kansen en problemen van nu en na te denken over de toekomst. Op deze wijze dragen wij bij aan het opvoeden van onze kinderen tot volwaardige, zelfstandige, kritische, positief denkende en respectvolle burgers.

Onze school is een plek waar…
– iedereen welkom is
– iedereen zichzelf mag zijn
– wij respectvol met elkaar omgaan
– iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen
– ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt
– we positief denken stimuleren

Lees meer op www.obsdesterrenkijker.nl.

Deel dit bericht: