Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Obs De Schatkist is een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie.

Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving.

De school vindt partnerschap met ouders en schoolomgeving belangrijk en staat open voor iedereen die betrokken wil worden en een bijdrage wil leveren. obs De Schatkist biedt “GOUD” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend vanuit vier elementaire kernwaarden:

* Groei

* Ontdek

* Uniek

* Durf

Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens. Obs De Schatkist biedt kinderen onderwijs dat er toe doet.

www.obsdeschatkistherwijnen.nl

Deel dit bericht: