Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De Rietput staat midden in het dorp en midden in de samenleving.
Op de Rietput gaan we met respect om met elkaar en met het anders zijn van de ander.
Op de Rietput geloven we in de kracht van samenwerken en samen delen.

Op de Rietput gebruiken we actuele en eigentijdse middelen, die kinderen uitdagen en

tot groei brengen.

Op de Rietput investeren we in de talenten en mogelijkheden van ieder kind.

Op de Rietput voelen we ons verantwoordelijk voor de omgeving, ons werk en elkaar.

Op de Rietput denken we in kansen.

www.obsderietput.nl

Deel dit bericht: