Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De Ammers is vanaf 2008 een inclusieve school. Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen. We hebben een mooi nieuw groen schoolplein en moestuinbakken waar we met elkaar alles kunnen leren over de groei en verwerking van groente, fruit en kruiden. ’Een prima start in het groene hart’ We zijn een PBS school, wat staat voor positieve gedrags ondersteuning. We gaan uit van drie waarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. We belonen het positieve gedrag via groeps of individuele beloningen.

www.obsdeammers.nl

Deel dit bericht: