Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

West Betuwe: Lingewaal

Binnen cluster Lingewaal hechten de scholen veel waarde aan hun samenwerking met elkaar, met de ouders en de omgeving van de school. Leerlingen worden bij onze scholen goed voorbereid op een zelfstandige en waardevolle rol in de maatschappij. Dat ze daarbij een flinke dosis kennis en vaardigheden meekrijgen, is voor ons vanzelfsprekend.

Ben Kennedie is de clusterdirecteur voor Lingewaal. Hij wordt op elke locatie ondersteund door een locatiecoördinator zodat ouders altijd bij iemand terechtkunnen met vragen of zorgen.

Basisschool de Rietput

Leijenburgplein 2a, 4161 AR Heukelum
T 0345 618210
www.obsderietput.nl

Obs de Zandheuvel

Leerdamseweg 1, 4147 BL Asperen
T 0345 615 222
www.obsdezandheuvel.nl

Obs De Schatkist

Achterweg 35, 4171 BA Herwijnen
+31 418 581 315

Cluster Lingewaal

obs De Zandheuvel

 


Fluitend naar school !
We willen een actieve brede school zijn. Bij ons zijn de leerlingen betrokken bij hun leefomgeving en ontwikkelen zich en leren ze dat ze deelgenoot zijn van onze dynamische maatschappij. We bieden op basis van ons zorgprofiel passend onderwijs aan, aan leerlingen uit ons dorp.

Lees meer…

obs De Rietput

De Rietput staat midden in het dorp en midden in de samenleving.
Op de Rietput gaan we met respect om met elkaar en met het anders zijn van de ander.
Op de Rietput geloven we in de kracht van samenwerken en samen delen.

Lees meer…

obs De Schatkist

Obs De Schatkist is een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie.

Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving.

Lees meer…

Deel dit bericht: