Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Lingewaal

Binnen cluster Lingewaal hechten de scholen veel waarde aan hun samenwerking met elkaar, met de ouders en de omgeving van de school. Leerlingen worden bij onze scholen goed voorbereid op een zelfstandige en waardevolle rol in de maatschappij. Dat ze daarbij een flinke dosis kennis en vaardigheden meekrijgen, is voor ons vanzelfsprekend.

Ben Kennedie is de clusterdirecteur voor Lingewaal. Hij wordt op elke locatie ondersteund door een locatiecoördinator zodat ouders altijd bij iemand terechtkunnen met vragen of zorgen.

Lees hieronder meer over de openbare basisscholen in Lingewaal.

Basisschool de Rietput

Voorste Gewind 10, 4161 AK Heukelum
+31 345 618 210

Obs de Zandheuvel

Bijdendijkstraat 1, 4147 ED Asperen
+31 345 615 222

Obs De Schatkist

Achterweg 35, 4171 BA Herwijnen
+31 418 581 315

Lingewaal

obs De Rietput

De Rietput staat midden in het dorp en midden in de samenleving.

Op de Rietput gaan we met respect om met elkaar en met het anders zijn van de ander.

Op de Rietput geloven we in de kracht van samenwerken en samen delen.

Lees meer…

obs De Schatkist

Obs De Schatkist is een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie.

Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving.

Lees meer…

obs De Zandheuvel

De Zandheuvel is een actieve brede school. De leerlingen zijn betrokken bij hun leefomgeving en leren ze dat ze deelgenoot zijn van onze dynamische maatschappij. Op basis van het zorgprofiel bieden wij passend onderwijs voor kinderen uit ons dorp.

Lees meer…

Deel dit bericht: