Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Kindcentrum Werelds biedt 5 dagen per week een compleet dagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. We doen dit vanuit een gedeelde visie op een goede dagbesteding voor kinderen. Daarnaast is het voor ouders heel praktisch, omdat zij hun kinderen naar één locatie kunnen brengen. Kindcentrum Werelds biedt een breed aanbod bestaande uit kinderdagopvang, een peuterclub, basisschool en buitenschoolse opvang.

In ons Kindcentrum zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, spelen en leren en taken van de leerkracht en pedagogisch medewerker vervaagd. Dit maakt het mogelijk een doorgaande leerlijn te bieden die bijdraagt aan een evenwichtige en ononderbroken ontwikkeling van de kind(eren). Op deze manier maken we ook de overstap van kinderdagverblijf naar de basisschool minder groot.

De basisschool is een Jenaplanschool. Kinderen leren hier om voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving te zorgen. Iedereen is verschillend en verschillen mogen er zijn. Wij werken daarom wij in stamgroepen: kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zijn samen in 1 groep. We bieden betekenisvol onderwijs, zodat kinderen leren het leven te ontdekken. We gaan hierbij uit van hun kracht en talenten. We zijn een school waar kinderen leren om samen te werken en te leven.

Kijk voor meer informatie op de website

Deel dit bericht: