]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Raad van toezicht

De raad van toezicht toetst de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. Ze richt zich op het functioneren van de organisatie als geheel en, als werkgever van het bestuur, ook op het specifieke functioneren. De raad fungeert daarnaast als adviseur en sparringpartner van het bestuur.  

Net als het O2A5-bestuur handelt de raad van toezicht conform de statuten en reglementen van de stichting en in overeenstemming met de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad. In het Reglement Raad van Toezicht leest u meer over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Er is ook een rooster van aftreden opgesteld.

Samenstelling  

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden die worden geselecteerd aan de hand van een functieprofiel. Het streven is om naast algemene bestuurlijke deskundigheden, leden te benoemen met onderwijskundige, financiële, organisatorische, juridische en personele expertise. De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt: 

 

Debby Dacier

Voorzitter

 • Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: onderwijskwaliteit.
 • Als onderwijsadviseur werkzaam binnen bestuur, directie en het primair proces in het primair- en voortgezet onderwijs en MBO aan onderwijsverbetering en ontwikkeling vanuit eigen ondernemerschap.
 • Heeft gewerkt als inspecteur primair onderwijs.

Han Schmeits

Lid

 • Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: personeel en organisatie.
 • Werkzaam als programmadirecteur strategie implementatie binnen een onderwijsinstelling voor mbo en vmbo-onderwijs.
 • Heeft gewerkt in diverse functies binnen het HR-domein waaronder directeur HR binnen een onderwijsinstelling.

Egbert den Engelsman

Lid

 • Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: financiën en bedrijfsvoering.
 • Werkt(e) als directeur financiën, bedrijfsvoering en vastgoed voor verschillende onderwijs- en zorgorganisaties.
 • Heeft daarnaast een controllerstitel en is MBA.

Janny Rijks-Lutke

Lid

 • Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: kwaliteit.
 • Werkzaam als onderwijsadviseur binnen het sociaal domein.
 • Werkzaam geweest als schoolleider binnen het Voortgezet Onderwijs.
 • Specialisme: onderwijskwaliteit, onderwijsachterstanden en passend onderwijs.

Diana Seegers

Lid

 • Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: recht.
 • Is werkzaam geweest als advocaat (civiel) en als hoofddocent/lid curriculum commissie in het hoger juridisch onderwijs (hbo-recht), verricht zelfstandig diverse juridische en aan (juridisch) onderwijs verbonden rollen/activiteiten.
 • Is lid van de raad van toezicht van Stichting De Waarden en van SOVOR.
Deel dit bericht: