]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Uw rechten

Een groot deel van de persoonsgegevens leggen we samen met u vast, maar bij het uitvoeren van onze onderwijstaak verzamelen wij ook nieuwe gegevens.
U hebt het recht, met uitzondering van wettelijke uitzonderingsgronden, om deze gegevens te raadplegen.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen

U hebt het recht om bij ons op te vragen of wij uw persoonsgegevens bewaren en als dat zo is, die gegevens in te zien. U kunt uw verzoek per e-mail bij de directie van uw school indienen.
Als uw verzoek rechtmatig is, hebt u de mogelijkheid om gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit

U kunt gegevens bij ons opvragen om zelf te gebruiken of om over te dragen naar een andere organisatie. U kunt uw verzoek per e-mail bij de directie van uw school indienen.

Toestemming intrekken

Als wij gegevens van u verwerken waarvoor u toestemming hebt gegeven, dan kunt u die toestemming ook weer intrekken. U neemt hiervoor per e-mail contact op met de directie van uw school.

Recht op beperking van verwerking

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wilt u dat gegevens langer bewaard worden? Neemt u dan per e-mail contact op met de directie van uw school.

Klacht indienen

Bij vragen over uw persoonsgegevens neemt u eerst contact op met de directie van uw school. Mocht dat niet naar tevredenheid verlopen en u komt er samen niet uit, neemt u dan contact op met de privacyfunctionaris van O2A5. Het e-mail adres is: privacyfunctionaris@www.o2a5.nl
De privacyfunctionaris kan uw verzoek zelf in behandeling nemen of overdragen aan onze extern AVG toezichthouder. Het landelijk toezichthoudende orgaan is: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel dit bericht: