]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Privacyverklaring

Om onze onderwijstaak op de juiste manier te kunnen vervullen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u ouder/verzorger bent met kind(eren) op een van onze scholen, of als u werknemer bent bij O2A5. De meeste gegevens leggen wij samen met u vast, bijvoorbeeld bij een inschrijving of het tekenen van een arbeidscontract. Maar wij leggen ook nieuwe gegevens vast, bijvoorbeeld over de voortgang van uw kind. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft en we bewaren ze in een beveiligde omgeving.

Hoe wij hiermee omgaan hebben we vastgelegd in onze privacyverklaring. Op deze pagina leest u er meer over. De volledige privacyverklaring vindt u onder de link.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens vertellen iets over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum of telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens als ras, godsdienst, medische informatie.

Wat zijn uw rechten?
Als het om uw persoonsgegevens gaat hebt u een aantal rechten. U hebt het recht om bij ons op te vragen of wij uw persoonsgegevens bewaren en als dat zo is, die gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige gegevens vragen wij u om toestemming, bijvoorbeeld voor het maken van beeldmateriaal. U hebt altijd het recht die toestemming weer in te trekken. Als u het niet eens bent met de gang van zaken hebt u het recht een klacht in te dienen. U leest hier meer.

Sociale media en filmpjes
O2A5 en de scholen moeten u om toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal en/of filmpjes van uw kind of van u als medewerker. Bijvoorbeeld voor de klassenfoto, foto’s in de klas, vermelding van leerkrachten in de schoolgids etc. U geeft hiervoor toestemming met een formulier. Mocht u van gedachten veranderen, dan kunt u met het formulier ‘toestemming intrekken’ uw nieuwe wensen aankaarten. Neemt u hiervoor contact op met de school.

Reglementen
We hebben hier reglementen voor opgesteld, zowel voor onze medewerkers als voor leerlingen. U kunt de reglementen voor leerlingen inzien via onderstaande links.
Privacyreglement voor leerlingen
Reglement Sociale Media voor leerlingen

Contact
Als u algemene vragen hebt over privacy of persoonsgegevens kunt u terecht bij de privacyfunctionaris van O2A5: privacyfunctionaris@www.o2a5.nl
Voor specifieke vragen over uw kind of uzelf neemt u contact op met de directie van uw school.

Deel dit bericht: