]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Contact

Met vragen over uw persoonsgegevens neemt u eerst per e-mail contact op met de directie van uw school. U vindt de contactgegevens in de schoolgids of op de website van de school.

Privacyfunctionaris O2A5

O2A5 heeft een privacyfunctionaris in dienst: het eerste aanspreekpunt binnen de stichting aangaande de beleidsmatige en operationele gang van zaken met betrekking tot de AVG en privacy aangelegenheden.
De privacyfunctionaris is bereikbaar via privacyfunctionaris@o2a5.nl

(extern) Functionaris Gegevensbescherming

O2A5 heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die onafhankelijk toezicht houdt op de implementatie en naleving van de AVG door O2A5. De taken en bevoegdheden van de FG zijn beschreven in een reglement.
Het contact tussen de FG en O2A5 verloopt primair via de privacyfunctionaris. De FG is bereikbaar via FG@o2a5.nl

Deel dit bericht: