Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan

Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op stichtingen die openbaar onderwijs aanbieden. Dit toezicht houdt het volgende in:

  • de gemeenteraden richten hun toezicht uitsluitend op de instandhouding van een genoegzaam aantal openbare scholen;
  • de gemeenteraden voeren overleg met het bestuur over de ontwerpbegroting en de jaarverantwoording;
  • de gemeenteraden zijn bij wijziging van de statuten betrokken als het gaat om overwegende overheidsinvloed in het besturen van de stichting;
  • het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit van de activiteiten, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs;
  • de gemeenteraden benoemen de leden van de raad van toezicht.

Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar overeenkomende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het gemeenschappelijk orgaan.

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit wethouders van de zes gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan O2A5.

Deel dit bericht: