Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Clustermedezeggenschapsraden

Raad van Toezicht Het Gemeenschappelijk Orgaan G.M.R. College van Bestuur Bestuursbureau Cluster M.R. Clusterdirecteuren M.R. Scholen

Ieder cluster heeft een clustermedezeggenschapsraad voor onderwerpen die voor alle scholen binnen het cluster relevant zijn. Lees via deze link meer over medezeggenschap bij O2A5.

Deel dit bericht: